Monthly Archives: september 2019

Bestuur

Mededelingen n.a.v. de jaarvergadering, gehouden op 27 augustus j.l. :

Bestuur:
Aftredend als voorzitter Dick Halma en algemeen lid Herman Zuurveld.
Herman Zuurveld heeft de taak als voorzitter aanvaard en Jan Preuter algemeen lid.
Paul olde Hanhof blijft secretaris en Theo  olde Hanhof mag de penningen weer beheren.
Competitie:
De nieuwe speeltijd wordt 50 minuten met 50 seconden per zet (Fischer)