Informatie

Bestuur

  • Voorzitter: Dick Halma, tel. 0570-631590
  • Secretaris: Paul olde Hanhof, tel. 06-44533065
  • Penningmeester: Theo olde Hanhof, tel. 06-44782441
  • Competitieleider: Dick Halma
  • CBP toernooi: Hans van Hal, tel: 06-49602778

Clubavond

Competitieleider: Dick Halma tel.: 0570-631590
Bij binnenkomst moet je je melden bij de competitieleider, om 19:55 uur wordt het rooster opgemaakt met de aanwezigen.
Indien je later komt kun je dit telefonisch doorgeven, tot 19:30 uur bij Dick Halma, daarna tot 19:55 uur aan “Het Open Hof”: tel.: 0570 – 628572.